Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów
w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Premiera RP informuje,
że od poniedziałku 9 listopada  2020 r.
uczniowie klas I – VIII przechodzą w tryb
nauczania zdalnego.

Proszę zapoznać się z zasadami nauczania zdalnego obowiązującymi w szkole

Opublikowano Aktualności

Miasto Łódź przystąpiło do kolejnego konkursu grantowego ogłoszonego
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą: ,,Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy Miasto Łódź otrzymało
dofinansowanie w kwocie 164 999,61 zł.
W ramach otrzymanego grantu planowany jest zakup 58 laptopów, które zostaną przekazane do 36 szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Łódź.
Zgodnie z założeniami programu zakupione laptopy przekazane zostaną
m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.
Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła+” laptopy wrócą do szkół i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

W ramach powyższego projektu Szkoła Podstawowa nr 6
im. Szarych Szeregów w Łodzi otrzymała 2 laptopy.

Opublikowano Aktualności

DZIEŃ PATRONA I 105 ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY

Z okazji powołania do życia ( 27 września 1939 r) tajnej organizacji harcerskiej SZARE SZEREGI oraz 105. rocznicy powstania Szkoły nr 6 w Łodzi,  w naszej Szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość- przybicia okolicznościowych gwoździ do sztandaru szkolnego. Gościem honorowym była Harcmistrzyni Gryzelda Studzińska- harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Szarych Szeregów wykonanym przez chór szkolny. Na zakończenie goście skosztowali urodzinowego tortu – w roku 2020 szkoła obchodzi 105 lat funkcjonowania w naszym mieście!!!  

Opublikowano Aktualności

POŚWIĘCENIE SZTANDARU NASZEJ SZKOŁY

1 września 2020, podczas Mszy Św. w Parafii Świętej Rodziny
w Łodzi  inaugurującej rok szkolny 2020/2021, został poświęcony sztandar Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów w Łodzi.
W uroczystości uczestniczyły delegacje klas wraz z nauczycielami.
Na uroczystości nie zabrakło honorowych gości, zasłużonych
dla ojczyzny przedstawicieli organizacji harcerskich.
Skład pocztu sztandarowego tworzyli absolwenci naszej szkoły.

Opublikowano Aktualności

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6

Procedura funkcjonowania SP 6 od 1.09.2020

Załączniki

Opublikowano Aktualności

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

Zapisy do świetlicy szkolnej

Opublikowano Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020 r. (wtorek) mszą św. w Kościele Św. Rodziny
dla uczniów (delegacje z klas 3 – 8), rodziców i nauczycieli o godz. 800.

Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 odbędzie się
w salach lekcyjnych

o godz. 930dla  klasy I – III,

o godz. 1000dla  klasy IV – VIII.

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH
Kl. 1a – 104
Kl. 1b – 109
Kl. 2a – 06
Kl. 2b – 103
Kl. 3a – 04
Kl. 3b – 05
Kl. 3c – 03
Kl. 4a – 210
Kl. 4b – 105
Kl. 5a – 204
Kl. 6a – 203
Kl. 6b – 201
Kl. 6c – 202
Kl. 7a – 102
Kl. 7b – 101
Kl. 8a – 205
Kl. 8b – 108

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH PO PRZYPROWADZENIU DZIECI NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ZAPRASZAMY NA PATIO
NA SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY.

 

Opublikowano Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych.

Zasady – rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano Aktualności

Dzień otwarty w naszej szkole

Opublikowano Aktualności

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów w Łodzi

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Opublikowano Aktualności