Podróż Pamięci… (Auschwitz 4.10.2019 r.)

Nasi uczniowie wzięli udział w niecodziennej lekcji historii, której celem było poznanie tragicznych dziejów łódzkich Żydów w ramach obchodów 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Oprócz zwiedzania KL Auschwitz i obozu zagłady Birkenau mieli niepowtarzalną okazję spotkać jednego z ostatnich żyjących ocalonych więźniów
Pana Leona Weintrauba.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy
Opublikowano Aktualności

Inez Sikora została laureatką ogólnołódzkiego plebiscytu
na wybitnego ucznia – sportowca
w roku szkolnym 2018/2019
w kategorii  szkół podstawowych.
Uczennica klasy siódmej uzyskała wysoką średnią ocen,
jest autorką wielu sukcesów w sporcie szkolnym
i klubowym.
To wzór do naśladowania.
Gratulujemy!

 

Opublikowano Aktualności

To trzeba koniecznie obejrzeć
Historia Szkoły nr 6 w Łodzi  !!!

>https://youtu.be/2HFT7ghw60A

Opublikowano Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
uczniów i podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych
na rok szkolny 2019/2020.
Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie http://www.kolorowennw.pl

Instrukcja przystąpienia do programu Kolorowe NNW

Wytyczne MEN ubezpieczenia NNW

Opublikowano Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
odbędzie się
2 września o godz. 10:00,

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny dla chętnych uczniów,
rodziców i nauczycieli odbędzie się
w Kościele Pod Wezwaniem Świętej Rodziny
o godzinie 9.00.

Opublikowano Aktualności

Ważna informacja dotycząca rocznicy i patrona Szkoły. 

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą
Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2019 r.
dot. przygotowań do 105. rocznicy powstania Naszej Szkoły oraz wyboru Patrona, poniżej prezentujemy propozycje trzech kandydatur.

Prosimy o zapoznanie się z sylwetkami kandydatów na Patrona Szkoły.

I kandydatura   

Jerzy Miecznikowski(1924 – 2011), pseudonim ,,Więciądz”, wybitny autorytet polskiego i łódzkiego harcerstwa; współzałożyciel Stowarzyszenia Szarych Szeregów
i Prezes Oddziału Łódzkiego; wychowawca wielu pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów.

Urodził się w 1924 r. w Łowiczu, w rodzinie o silnych korzeniach patriotycznych.
Z harcerstwem związał się już jako mały chłopiec w 1933r. (został członkiem gromady wilcząt przy 10 Mazowieckiej Drużynie Harcerzy w Łowiczu). W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił służbę
w Wojennym Pogotowiu Harcerzy. Wraz z bratem Tadeuszem i ks. Zawadzkim uratował
ze zbombardowanego łowickiego liceum archiwum i sztandar szkoły. Od grudnia 1939 r. do stycznia 1945 r. pełnił służbę w konspiracyjnym harcerstwie Szare Szeregi.
Brał udział w przygotowywanej przez Komendę Główną Armii Krajowej akcji ,,Burza”
na ziemi łowickiej. W marcu 1945 r. wraz z oddziałami Grup Szturmowych Szarych Szeregów bez jednego wystrzału uwolnił  z więzienia NKWD/UB 70 więźniów,
w tym żołnierza AK Zbigniewa Fereta „Cyfrę” – zastępcę komendanta hufca.

Po wojnie w 1947 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie. Związał się wówczas z Chorągwią Mazowiecką ZHP i pracował z trudną młodzieżą. W 1950 r. rozpoczął pracę w Łodzi jako nauczyciel w Szkole nr 6 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a później w XXVI LO. W okresie stalinowskim spędził
trzy lata w więzieniu, skazany za działalność niepodległościową. Po wyjściu na wolność powrócił do pracy w szkole i rozpoczął z młodzieżą harcerską pracę metodami przedwojennymi.
W Hufcu Łódź – Polesie zainicjował rozwój pierwszych drużyn wodniackich.
W latach 80. związał się z ruchem odnowy harcerstwa w duchu dawnej tradycji skautowej. Po  1989 r. współtworzył pierwsze  w Polsce środowisko Szarych Szeregów.
Wierzył zawsze w jedność idei harcerskich i dążył do zbliżenia wszystkich organizacji harcerskich, podkreślając, że… ,, harcerz harcerzowi bratem„.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

II kandydatura   

Rajmund Rembieliński (1775 – 1841), działacz polityczny i gospodarczy Królestwa Polskiego; wizjoner i menadżer, ,,ojciec Łodzi przemysłowej”. Urodzony w 1775 r.
w rodzinie szlacheckiej, otrzymał gruntowne wykształcenie, kończąc ze złotym medalem Szkołę Rycerską. Brał czynny udział w Insurekcji Kościuszkowskiej (1794 r.)
jako pułkownik ziemski. Po rozbiorach osiadł w rodzinnym Jedwabnem, gdzie gospodarował, dużo czytał i nabierał życiowych doświadczeń.
W okresie napoleońskim służył u boku księcia Józefa Poniatowskiego,jawiąc się jako zdolny urzędnik i administrator (prefekt departamentu płockiego) oraz żołnierz (obrońca prawego brzegu Wisły przed Austriakami). Po kongresie wiedeńskim i utworzeniu Królestwa Polskiego objął urząd prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego i rozpoczął działania na rzecz rozwoju przemysłu w regionie. Legenda mówi: ,,Objeżdżając konno okoliczne wzniesienia wokół Łodzi, [Rajmund] ujrzał z rogowskiej górki, wyjątkowy teren pokryty pagórkami, z których wypływały i tryskały liczne wody, strumyki oraz rzeki…”.
I to właśnie w tym miejscu dostrzegł wielki potencjał dla tworzenia przyszłych manufaktur i fabryk włókienniczych.
Z jego inicjatywy władze Królestwa Polskiego w 1820 r. włączyły Łódź do grona osad przemysłowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

III kandydatura       

Szare Szeregi to kryptonim organizacji  Związku Harcerstwa Polskiego działającej w czasie II wojny światowej w konspiracji od dnia 27 września 1939 r. do 17 stycznia 1945 r.  Konspiracyjne harcerstwo skupiało ponad 15 tysięcy młodych ludzi.
W Szarych Szeregach działały trzy grupy wiekowe: najmłodsi Zawiszacy” byli szkoleni
w ratownictwie i łączności; starsi tworzyli Bojowe Szkoły i zajmowali się Małym Sabotażem, czyli ściąganiem hitlerowskich flag, malowaniem na murach znaku Polski Walczącej (najsłynniejszą namalował ,,Rudy” na Pomniku Lotnika), czy innymi działaniami mającymi uprzykrzyć życie niemieckiemu okupantowi. Natomiast najstarsi
z Grup Szturmowych brali udział w walkach z bronią w ręku. Ich najgłośniejszą akcją było odbicie pod Arsenałem więźniów Pawiaka, w tym Janka Bytnara ,,Rudego” i zamach na komendanta warszawskiej policji i SS,  kata Warszawy Franza Kutscherę. . W czasie Powstania Warszawskiego Bataliony Szarych Szeregów walczyły w oddziałach Armii Krajowej, a najmłodsi ,,Zawiszacy” zorganizowali najsłynniejszą w dziejach Harcerską Pocztę Polową. Historia Szarych Szeregów jest bliska nam Polakom dzięki lekturze Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”, gdzie w sposób obrazowy przedstawiono losy wyjątkowych bohaterów:,,Rudego”, ,,Alka” i ,,Zośki„… ,, A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.

 

Opis kandydatów przygotowali:
Krzysztof Łomiński i Inga Mańkowska

Obrazek | Opublikowano by

Zakończenie roku szkolnego
odbędzie się 19 czerwca 2019 r.

Klasy I – III o godzinie 10.00

Klasy IV – VIII o godzinie 12.00

Msza święta w kościele p.w. Świętej Rodziny
o godzinie 9.00

Opublikowano Aktualności

EuroWeek, czyli Szkoła Liderów w Długopolu Zdroju

Ta galeria zawiera 94 zdjęcia.

Do you speak English? Yes, I do! Tak może mówić 39 uczniów naszej szkoły, którzy w dniach od 06 do 10 czerwca 2019 roku wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym „EuroWeek – Szkoła Liderów”. Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności językowych, umiejętności … Czytaj dalej

Galeria

Ogólnopolska akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”

Ta galeria zawiera 11 zdjęć.

Galeria

Zielona szkoła w Kotlinie Kłodzkiej

Ta galeria zawiera 107 zdjęć.

Galeria